informacje ogólne

mapa

koniki polskie

bydło pc

jelenie

bobry

las doświadczalny

ośrodek edukacji ekol.

noclegi i stołówka

ścieżki przyrodnicze

muzeum

kontakty

warsztaty weterynaryjne

aktualności

 

INFORMACJE OGÓLNE

W latach pięćdziesiątych utworzono w Popielnie placówkę Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym celem jej powołania było dążenie do wzbogacenia i ratowania naszych zasobów przyrodniczych.
Popielno, ze względu na swe położenie i walory przyrodnicze, okazało się doskonałym miejscem do realizacji tego programu. Położone jest ono w centrum Puszczy Piskiej, na półwyspie otoczonym czterema jeziorami - Bełdany, Mikołajskie, Śniardwy i Wartołty.

Od ponad 40 lat prowadzonych jest w Popielnie szereg prac badawczych i wdrożeniowych związanych z ochroną przyrody:

  • powstał tu program znanej szeroko w kraju i za granicą hodowli wolnej konika polskiego,
  • zorganizowano tu unikatową hodowlę fermową bobrów, umożliwiającą poznanie biologii tego gatunku oraz realizację przez szereg lat "Programu aktywnej ochrony bobra",
  • prowadzone są, znane w kraju i na Świecie, badania dotyczące biologii cyklu poroża, rozrodu i behawioru jelenia szlachetnego,
  • prowadzona jest hodowla zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej,
  • w pasiece doświadczalnej określa się ilość związków toksycznych przedostających się ze środowiska do pszczół i produktów pszczelich,
  • las doświadczalny o powierzchni 1600 ha stanowi rezerwat dla wolnożyjących tabunów konika polskiego. Prowadzone są tutaj prace nad kształtowaniem biologicznym różnorodnych ekosystemów leśnych, odtwarzaniem naturalnych zasobów leśnych oraz oddziaływaniem turystyki na kształtowanie się ekosystemów leśnych.

Przy Stacji Badawczej PAN w Popielnie działa Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Istnieje tu również ekspozycja muzealna gdzie zgromadzono materiały i eksponaty prezentujące dorobek Stacji.

email  strona główna    
Rzetelna firma