31.08.2018 r. odbyła się polowa wierzchowa i zaprzęgowa próba dzielności dla młodych klaczy i ogierów. Dwie klacze i ogier zdawały próbę zaprzęgową, kolejne pięć klaczy i dwa ogiery przystąpiły do próby wierzchowej.

Łącznie do polowej próby użytkowości przystąpiło 10 koni, w tym trzy konie trzyletnie własności i hodowli Stacji Badawczej w Popielnie, które zdały próbę z oceną wybitną. Hodowcom i właścicielom gratulujemy!