01.09.2018 r. odbył się przegląd hodowlany, podczas którego zaprezentowaliśmy ogiery czołowe, klacze hodowlane i źrebięta pod matkami. Obecnie grupa ogierów stanowiących w stadninie liczy 5 sztuk.

Przedstawiliśmy do przeglądu 18 klaczy hodowlanych wraz z tegorocznym przychówkiem. Następnie komisja, w składzie: Jan Słomiany – przewodniczący (Prezes Związku Hodowców Koników Polskich oraz Przewodniczący Księgi Stadnej Kn), Adam Domżała (Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni) oraz Marek Niewiński (Dyrektor Podlaskiego Związku Hodowców Koni) oceniła łącznie pięć młodych klaczy i ogierów proponowanych do licencji (wpis do Księgi Kn). Wszystkie z prezentowanych koni uzyskały liczbę punktów bonitacyjnych, pozwalającą na wpis do księgi stadnej.