Treść w trakcie edycji.
d7Na terenie lasu przebiegają dwie ścieżki przyrodnicze. Pierwsza z nich zaczyna się w Popielnie i biegnie wzdłuż brzegu jeziora Bełdany, przy czym dłuższa trasa (10 km) kończy się przy bramie wjazdowej do lasu popielniańskiego, natomiast krótsza tworzy zamkniętą pętlę o długości 6 km. Wędrując

tą ścieżką przyrodniczą można zapoznać się z bioróżnorodnością Puszczy Piskiej i charakterystycznymi dla niej gatunkami roślin. Dominującym gatunkiem lasu popielniańskiego jest sosna zwyczajna, ponad to występuje tu świerk, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna i grab zwyczajny.