cow-620
Krowy PC

Bydło rasy polskiej czerwonej jest jedną z najstarszych rodzimych ras bydła w Europie.Charakteryzuje się ono takimi właściwościami jak duża odporność i zdrowotność,. bardzo dobre przystosownie do trudnych warunków środowiska, niewybredność w doborze pasz.DSC07489
Bydło to doskonale nadaje się do utrzymania w małych gospodarstwach rolnych w warunkach chowu półintensywnego. Mleko od krów polskich czerwonych odznacza się wysoką wartością biologiczną. Wartościowe cechy bydła polskiego czerwonego są związane z założeniami genetycznymi ich protoplastów i stanowią m.inn., o dużej wartości tego bydła dla zachowania bioróżnorodności gatunku.