Muzeum

W Popielnie znajduje się muzeum przyrodnicze Stacji

W zabytkowym spichlerzu z XVIII wieku zgromadzono materiał prezentujący dorobek i bieżące prace Stacji. Ekspozycja składa się z kilku działów, z których największy przedstawia kolekcję zrzutów poroża jeleni, na podstawie czego można prześledzić zmianę wielkości i kształtu nakładanego przez samce jelenia poroża w ciągu kolejnych lat życia tych zwierząt. Dalsze działy poświęcone są bobrom europejskim, zespołom roślinnym występującym na terenie lasu, a także zadrzewieniom śródpolnym Półwyspu Popielańskiego. W kolejnych salach poznajemy życie ostatnich dzikich koni Europy: koników polskich i innych wolnożyjacych zwierząt zamieszkujących Puszczę Piską. Zobaczyć możemy też ekspozycje sań i wozów zaprzęgowych z różnych okresów.