Turystyka
popielno 10.12 075 (Small)Teren Stacji Badawczej leży w atrakcyjnym turystycznie miejscu, Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, co związane jest z natężeniem ruchu turystycznego w ciągu lata. W celu jego ochrony zagospodarowano polany biwakowe nad jeziorem Bełdany, które dzięki odpowiedniemu wyposażeniu ograniczają degradację lasu. Oraz wytyczono ścieżkę przyrodniczą oraz ścieżkę botaniczną „Smolaki”, których celem jest zaznajomienie turystów z bogatą roślinnością lasu, a tym samym ograniczenie niekontrolowanej penetracji ostoi zwierzyny, w szczególności konika polskiego i miejsc lęgowych rzadkich gatunków ptaków.

W roku 2003 Popielniański Las wszedł w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Lasy Mazurskie. Obszar ten ze swoją różnorodnością siedlisk uznany jest jako swoista kwintesencja bogactwa florystyczno-fitosocjologicznego całego LKP – „Lasy Mazurskie”.

Las popielniański jest bardzo cennym obiektem tak pod względem ekologicznym jak i naukowo – badawczym oraz turystycznym. Dlatego też bardzo ważnym jest takie nim dysponowanie aby wszystkie te istotne funkcje były należycie spełnione.

Dzięki konsekwentnie prowadzonej od 40 lat gospodarce leśnej możliwe było ukształtowanie jedynego w Europie obszaru gdzie przebywają w stanie wolnym tabuny konika polskiego wywodzącego się bezpośrednio z dzikiego konia Tarpana, który zamieszkiwał dawne tereny tereny Europy Środkowej.

Wyświetl większą mapę