Ścieżki Przyrodnicze

DSC05632 (Small)
Na terenie lasu przebiegają dwie ścieżki przyrodnicze. Pierwsza z nich zaczyna się w Popielnie i biegnie wzdłuż brzegu jeziora Bełdany, przy czym dłuższa trasa (10 km) kończy się przy bramie wjazdowej do lasu popielniańskiego, natomiast krótsza tworzy zamkniętą pętlę o długości 6 km. Wędrując tą ścieżką przyrodniczą można zapoznać się z bioróżnorodnością Puszczy Piskiej i charakterystycznymi dla niej gatunkami roślin. Dominującym gatunkiem lasu popielniańskiego jest sosna zwyczajna, ponad to występuje tu świerk, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna i grab zwyczajny.

Z krzewów należy wymianić jarząb pospolity zwany popularnie jarzębiną, kalinę koralową, głóg jednoszyjkowy i jałowiec pospolity. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem są tu bory świeże z borówką czarną, która tworzy mozaikę z bardzo rzadkimi, chronionymi krzewinkami zimoziołu północnego, stanowiącego relikt glacjalny. Na glebach bagiennych występuje tzw. łęg jesionowo-olszowy z charakterystycznymi drzewami jak olsza czarna i jesion wyniosły. Z bylin najczęściej występują pokrzwa pospolita, skrzyp leśny i czyściec leśny. Na glebach żyżniejszych gatunkiem panującym jest lipa drobnolistna, grab zwyczajny i dąb szypułkowy. Występują tu masowo zawilce, przylaszczki. Natomiast z gatunków chronionych należy wymienić krzew wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, lilia złotogłów i kopytnik pospolity.
DSC07461 (Small)

Druga ścieżka botaniczna -”Smolaki” ma na celu ukazanie poszczególnych etapów sukcesji jezior dystroficznych Trasa ścieżki tworzy zamkniętą pętlę obejmującą dwa jeziorka dystroficzne – Smolak Duży o powierzchni około 10 ha i Smolak Mały o powierzchni około 3,5 ha oraz torfowisko Kurze Bagno pozostałe po dawnym jeziorku. Scieżka ukazuje poszczególne etapy sukcesji tych niezwykle ciekawych i cennych zbiorowisk roślinnnych.

Długość trasy wynosi 6 km . Prezentowane środowiska porastają specyficzne rośliny, a najczęściej występują tu torfowce pokrywające powierzchnię torfowiska, bagno zwyczajne o odurzającym zapachu, wełnianka pochwowata, borówka bagienna zwana popularnie łochynią, żurawina błotna, modrzewica zwyczajna oraz rosiczka okrągłolistna wzbudzająca największe emocje wśród wszystkich roślin torfowiskowych ponieważ jest owadożerna.