krowy w kolku150COL&bw
jelen150bC
konik150bwCiemny
bobrMalyCOL&BW150

Stacja Badawcza w Popielnie

Stacja Badawcza w Popielnie jest jednostką należącą od 1 stycznia 2016 r. do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Działania prowadzone w Stacji Badawczej mają na celu ochronę różnorodności biologicznej, poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych (koniki polskie, bydło rasy polska czerwona i nizinna czarno-biała), jak również edukację i propagowanie aktywnego stylu życia.

Aktualności