Ośrodek Edukacji Ekologicznej

ZIELONE SZKOŁY

 • Różnorodne zajęcia terenowe
 • Obserwacje przyrodnicze
 • Prelekcje tematyczne
 • Wykłady i pogadanki
 • Zajęcia plastyczne
 • Wędrówki po rezerwacie konika polskiego
 • Wędrówki ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi

Cennik Zielonej Szkoły otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z placówką, prosimy o padanie ilości osób w grupie (w podanej cenie między innymi nocleg z wyżywieniem, zwiedzanie ferm zwierząt dzikich).

OBIEKTY PRZYRODNICZE NA TERENIE STACJI

 • Rezerwat ornitologiczny na jeziorze Warnołty
 • Kompleks leśny o powierzchni 1600 ha wchodzący w skład Puszczy Piskiej
 • Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne
 • Hodowla zachowawcza konika polskiego oraz bydła polskiego czerwonego- w ramach światowego programu
 • ochrony zasobów genowych zwierząt gospodarskich
 • Ferma doświadczalna jeleniowatych
 • Ferma doświadczalna bobrów
 • Ścieżki dydaktyczne: przyrodnicza i botaniczna
 • Ekspozycja muzealna

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wymagamy pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach, które powinno zawierać:
wiek i liczbę uczestników
proponowany termin pobytu
adres i numery kontaktowe z organizatorami
dowód wpłaty zaliczki 50% od pełnej kwoty (na 30 dni przed przyjazdem grupy) na konto: BPH S.A. O/Pisz 83106000760000401570026366

INFORMACJE

Możliwość nauki jazdy konnej 8-10 min.: (oprowadzanie w ręku, jazda na lonży) oraz Jazda konna Ośrodek Edukacji Ekologicznejprzejażdżka wozami 12 – osobowymi.
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej dysponuje: 45 miejscami noclegowymi, stołówką mieszczącą 60 osób, salą wykładową, świetlicą, salą telewizyjną, salą gimnastyczną, gabinetem lekarskim, 12 pkt. WC, 11 pkt. z umywalkami, 6 pkt. prysznicowych z ciepłą wodą.
Ośrodek organizuje transport w porozumieniu z przedsiębiorstwem PKS wg cennika tej firmy.
Kontakt:
e-mail: sekretariat@popielno.pan.pl
tel.: (087) 423-15-19
tel./fax: (087) 423-16-17

KOLONIE LETNIE z nauką jazdy konnej w Popielnie.

Popielno to malownicza miejscowość położona w Puszczy Piskiej nad Jeziorem Śniardwy.
Budynek kolonijny usytuowany jest na terenie Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk, która prowadzi badania na Kolonie letnie PAN Popielnogrupie żyjących na wolności stad dzikich koników polskich.

Program: nauka jazdy konnej pod opieką instruktorów, wycieczka krajoznawcza zaprzęgami konnymi po rezerwacie, wycieczki wytyczonymi ścieżkami przyrodniczymi, rejs statkiem Żeglugi Mazurskiej po J. Śniardwy i J. Bełdany, zajęcia z ekologii prowadzone przez pracowników naukowych Stacji, wycieczka po Stacji (poznanie życia bobrów, jeleni i koników polskich), wycieczka na „Tropikanę” Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, gry i zabawy sportowe, dyskoteka, ogniska z pieczeniem kiełbasek, kąpiele w J. Śniardwy pod opieką ratownika.

Zakwaterowanie: Uczestnicy koloni są zakwaterowani w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Popielnie w pokojach 4 Kolonie letnie - sport PAN Popielno.– 7 osobowych. Węzły sanitarne (prysznice, wc) znajdują się na korytarzach. Obiekt posiada salę gimnastyczną ze sprzętem sportowym, plac do gier sportowych, świetlicę, salę telewizyjną, stołówkę. Obiekt jest ogrodzony.

Wyżywienie: trzy posiłki dziennie w stołówce ośrodka + podwieczorek. Turnus rozpoczyna się obiadem, kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną.

Świadczenia w cenie: 13 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant, opieka medyczna, opieka ratownika WOPR.

Uczestnicy koloni powinni posiadać: strój kąpielowy, czepek, obuwie sportowe, strój sportowy, płaszcz i buty przeciwdeszczowe.

Kontakt:
Polska Akademia Nauk
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie
Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida;
e-mail: sekretariat@popielno.pan.pl
tel.: (087) 423-15-19
tel./fax: (087) 423-16-17