krowy w kolku150COL&bw
jelen150bC
konik150bwCiemny
bobrMalyCOL&BW150

Ważne informacje

  • Z przykrością informujemy, że w 2019 r. usługa zwiedzania Stacji nie będzie dostępna.
  • Muzeum oraz zagrody dla zwierząt zostały objęte dofinansowaniem i niebawem rozpoczną się prace modernizacyjne.

Stacja Badawcza w Popielnie

Stacja Badawcza w Popielnie jest jednostką należącą od 1 stycznia 2016 r. do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Działania prowadzone w Stacji Badawczej mają na celu ochronę różnorodności biologicznej, poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych (koniki polskie, bydło rasy polska czerwona i nizinna czarno-biała), jak również edukację i propagowanie aktywnego stylu życia.

W ramach naszej działalności:

  • Jazdy konne dla jeźdźców rekreacyjnych prowadzone są jedynie w okresie wakacyjnym. Jazdy konne dla osób jeżdżących minimum na poziomie brązowej odznaki prowadzi instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, pani Marta Siemieniuch, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (604 199 422).

Aktualności:

  • W marcu urodziły się pierwsze źrebięta w stajni oraz w rezerwacie. W tym sezonie oczekujemy urodzin 12 źrebiąt w hodowli stajennej. Liczba źrebiąt, które urodzą się w rezerwacie pozostaje często niespodzianką.


  • 31.08.2018 r. odbyła się polowa wierzchowa i zaprzęgowa próba dzielności dla młodych klaczy i ogierów. Dwie klacze i ogier zdawały próbę zaprzęgową, kolejne pięć klaczy i dwa ogiery przystąpiły do próby wierzchowej. Łącznie do polowej próby użytkowości przystąpiło 10 koni, w tym trzy konie trzyletnie własności i hodowli Stacji Badawczej w Popielnie, które zdały próbę z oceną wybitną. Hodowcom i właścicielom gratulujemy!

  • 01.09.2018 r. odbył się przegląd hodowlany, podczas którego zaprezentowaliśmy ogiery czołowe, klacze hodowlane i źrebięta pod matkami. Obecnie grupa ogierów stanowiących w stadninie liczy 5 sztuk. Przedstawiliśmy do przeglądu 18 klaczy hodowlanych wraz z tegorocznym przychówkiem. Następnie komisja, w składzie: Jan Słomiany – przewodniczący (Prezes Związku Hodowców Koników Polskich oraz Przewodniczący Księgi Stadnej Kn), Adam Domżała (Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni) oraz Marek Niewiński (Dyrektor Podlaskiego Związku Hodowców Koni) oceniła łącznie pięć młodych klaczy i ogierów proponowanych do licencji (wpis do Księgi Kn). Wszystkie z prezentowanych koni uzyskały liczbę punktów bonitacyjnych, pozwalającą na wpis do księgi stadnej.

  • 7 października 2018r. Stacja Badawcza gościła lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Okazją do zwiedzania stacji było seminarium naukowe oraz spotkanie integracyjne Izby, zorganizowane 6.10.2018 r. w DPT PAN w Wierzbie. Uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Przyrodnicze i fermę bobrów, następnie poznali aktualny stan hodowli stajennej i rezerwatowej koników polskich.


Wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację Weekendu z konikiem polskim, który odbył się w dniach 31 sierpnia  – 1 września 2018 r., serdecznie dziękuję!