W dniach 3-4 luty 2023r. w Stacji Badawczej IRZ i BŻ PAN w Popielnie odbyło się spotkanie przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie oraz Warszawie (Departament Działań Delegowanych) z rolnikami, hodowcami, przedstawicielami instytucji i ośrodków naukowych oraz rolniczych, m. in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Celem spotkania było przedstawienie nowych zasad dopłat bezpośrednich w świetle  Krajowego Planu Strategicznego, nabory wniosków związane z działaniami inwestycyjnymi w 2023 r., perspektywy programów rybackich, zmiany identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. oraz rolniczy handel detaliczny w gospodarstwie i sprzedaż detaliczna.

Inicjatorami i pomysłodawcami spotkania byli Kierownik Stacji Badawczej w Popielnie dr Mamadou M. Bah oraz Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie Pan Leszek Potorski.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród zaproszonych gości oraz osób zainteresowanych o czym świadczą liczne telefony z pytaniami do Stacji Badawczej w Popielnie.

Kierownik Stacji Badawczej w Popielnie, dr n. wet. Mamadou Bah wraz z Dyrekcją Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Prof. dr hab. Mariuszem Piskułą, dr Danielem Żarskim oraz Prof. dr hab. Henrykiem Zielińskim bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za czynny udział i wkład w spotkanie.

Ogromne podziękowania dla sponsora Pana Tomasza Skłodowskiego, właściciela Firmy SKŁODOWSCY Sp. z o.o. za przygotowanie kolacji przez jednego z najlepszych kucharzy w kraju – Pana Jurka Sobieniaka.

Fot. Aneta Plona