22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 26 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej „ABSOLWENT” z Olsztyna  wzięli udział w Sprzątaniu Świata, którego celem było zadbanie o wspólną przestrzeń w rezerwacie konika polskiego. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele, a także pracownicy Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie.

Na uczestników akcji czekało ognisko oraz rezydujące na półwyspie popielniańskim zwierzęta: koniki polskie, owce wrzosówki, krówki, daniele oraz żubronie. Uczniowie  mieli również okazję wziąć udział w zwiedzaniu Muzeum Przyrodniczego w Popielnie.